Ympäristöystävällisyys on aiheena esillä yleisessä keskustelussa jatkuvasti yhä enemmän, eikä nykyään kenellekään ole epäselvää se, miten tärkeitä asioita ekologisuus, kierrätys ja kestävien, ympäristöystävällisten valintojen tekeminen ovat. Jokaisen tulisi kriittisesti tarkastella omia tapojaan ja arvojaan, sillä vaikka oman elämän merkitys yleisessä ilmastonmuutostaistelussa voi tuntua mitättömältä, on nimenomaan pienillä, usein arjessa toistuvilla teoilla lopulta suuria vaikutuksia kokonaiskuvaan.

Termit, kuten ”vihreä valinta” tai ”ympäristöystävällinen”, ovat nykyään itsestäänselvyys mainoksissa ja tuotepakkauksissa. Jopa siinä määrin, että ne ovat vaarassa menettää merkityksensä. Aiheeseen syvemmin perehtymättömän kuluttajan on helppo ostaa itselleen puhdas omatunto poimimalla ostoskärryyn eko-sanalla koristeltu tuote, mutta tarkemmin asioita tutkimalla voi löytää ne tekijät, joihin huomiota kiinnittämällä voi omaan elämäntyyliin sopivasti tehdä sellaisia valintoja, joilla on aidosti pitkäaikaisia vaikutuksia vähintäänkin omaan lähiympäristöön.

Lyhyesti ympäristöystävällinen tarkoittaa asiaa, joka ei ole maapallolle, ympäristölle ja luonnolle haitallinen ja saastuttava. Useimmiten termillä viitataan tuotteisiin, jotka liittyvät vihreitä arvoja korostavaan elämäntapaan, ja joiden valmistuksessa on kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin, kuten veden ja energian säästeliääseen käyttöön. Lisäksi ympäristöystävällisten tuotteiden materiaalivalinnoilla ja valmistusprosessiin ylipäätään liittyvillä ratkaisuilla pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän päästöjä ja haittoja ympäristölle.

Määrättyjen asioiden tulee toteutua, jotta tuotetta voidaan markkinoida ympäristöystävällisenä. Tällaisen tuotteen valmistuksessa on otettava huomioon sekä itse tuotteen, että sen valmistusprosessin vaikutukset ihmisen ja koko ympäristön turvallisuudelle. Itsestään selvästi tuotteen tulee olla täysin myrkytön. Muita ympäristöystävällisen tuotteen perusominaisuuksia ovat kestävästi tuotetut raaka-aineet ja materiaalit, joiden valmistus ei ole vaikuttanut haitallisesti ekosysteemiin. Esimerkiksi luonnonmukaisesti tuotettavien elintarvikkeiden valmistuksessa ei ole käytetty haitallisia hyönteis- ja kasvintorjunta-aineita. Kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet on nimensä mukaisesti tehty uusiokäytetystä lasista, puusta, metallista tai muovista, jolloin vanha, mahdollisesti rikkinäinen tuote on pois heittämisen sijaan hyödynnetty aivan uuden esineen raaka-aineeksi. Biohajoavat tuotteet puolestaan nimensä mukaisesti hajoavat ja maatuvat luonnollisesti, mikä kuormittaa vähemmän ympäristöä ja koko ekosysteemiä.

Ympäristöystävällisyys ulottuu kaikkeen ihmisen toimintaan, ja jokaisella tehdyllä valinnalla on ympäristövaikutuksia suuntaan tai toiseen. Jokainen tehty ostos, lomamatka tai vaikkapa tapa sekä käytössä olevat välineet kotia siivotessa, antavat mahdollisuuden jopa kymmeniin erilaisiin ratkaisuihin, jotka usein toistuessaan muodostuvat rutiineiksi ja tavoiksi, joihin ei tule enää juuri kiinnitettyä sen enempää huomiota. Ihmeitä ei varmasti kukaan pysty tekemään, mutta asia kerrallaan oma arki ja elämä kannattaa käydä läpi, ja nähdä edes pientenkin muutosten tekemisen vaiva. Usein etukäteen ei tule edes ajatelleeksi, mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa ympäristöön, ja miten pienet, ja helpostikin toteutettavissa olevat muutokset voivat vaikuttaa positiivisesti lopputulokseen. Aluksi hieman työläältä tuntuva seikka muuttuu pian itsestäänselvyydeksi, josta ympäristö kiittää.

Kuluttajien keskuudessa voimakkaasti lisääntynyt ympäristötietoisuus, ja ekologisten asioiden suuri painoarvo tuotteiden markkinoinnissa on ikävä kyllä saanut osan yrityksistä painottamaan vihreitä arvoja yritysimagossaan jopa valheellisessa määrin, ja niinpä kuluttajan onkin usein nähtävä ylimääräistä vaivaa voidakseen varmistua ostamansa tuotteen todellisista ympäristövaikutuksista. Termi viherpesu viittaa pintapuoliseen, päälle liimattuun ympäristöystävällisyyteen, jolla pyritään lisäämään liikevaihtoa vetoamalla ympäristöarvoista kiinnostuneisiin asiakkaisiin. Tällainen toiminta on yleisempää niiden yritysten keskuudessa, joiden valmistavat tuotteet ja käyttämät tuotantomenetelmät ovat erityisen haitallisia ympäristölle. Ne pyrkivät mainettaan puhdistaakseen luomaan virheellisiä mielikuvia halustaan ja pyrkimyksistään edistää ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Toisaalta myös puhtaasti vilpittömin aikein toimivien yritysten tuotteisiin voi usein liittyä epävarmuutta niiden luonnonmukaisuuteen liittyen, sillä aiheeseen liittyy niin monta eri osatekijää, että puolueetonta kokonaislopputulosta voi olla jopa itsensä tuotteen valmistajan tietää.